Riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR