Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Od roku 2000 som sa venoval novej téme, téme regionálneho rozvoja, ktorá ma už vtedy nasmerovala k riešeniam bezpečnosti území, občanov a komunít. Odtiaľ bol už iba krok k téme prevencie kriminality.