Ministerstvo výstavby a verejných prác SR

Po štúdiu na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach som získal možnosť stáže na Ministerstve výstavby a verejných prác Slovenskej republiky na sekcii verejných prác.